Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

finansowe porady

 • Selekcja
 • Akcje
 • Fransching
 • Innowacje
 • Handel detaliczny
 • Leasing
 • Pośrednicy
 • Towar
 • Marketing Mix

   

  Jeśli opracowując strategię produktu przyjmujemy, że w świadomości odbiorców formować będziemy jego image (opinię, wyobrażenie, obraz), jako dobra specjalnego, elitarnego, to zgodnie z tym założeniem muszą być zaprojektowane zarówno cechy samego produktu, jak i pozostałe składniki marketing mix: reklama (tekst, slogan itp., pomysł plastyczny, wybór środków przekazu reklamy), nazwa kojarząca się z wysoką jakością, luksusem, ekskluzywne punkty sprzedaży.

  Powiada się, że siłę i doskonałość każdego marketing mix określa jego najsłabszy punkt. Odmiennie jednak niż w procesie produkcyjnym, efektywność każdego z elementów marketingu zależna jest w znacznej mierze od czynników zewnętrznych.

  Marketing mix skoordynowany i dostosowany do określonej sytuacji rynkowej może okazać się nie dostosowany i źle dobrany w innej. Wprowadzenie nowego produktu na rynek przez konkurenta czy też zastosowanie przez niego nowej taktyki reklamowej, innych środków promocji sprzedaży lub innej niż dotąd polityki cenowej, istotne zmiany struktury kanałów dystrybucji lub innych bodźców marketingowych (marże, rabaty) stosowanych przez producentów wobec pośredników to czynniki, które stwarzają dla naszej firmy nową sytuację i wymagają zmiany jej dotychczasowego marketing mix.

  Konieczne jest więc nie tylko wewnętrzne skoordynowanie kompozycji elementów marketingu, ale również elastyczne jego adaptowanie do bieżących i przewidywanych zmian marketing mix realizowanego przez konkurentów. Kompozycja elementów marketingowych firmy musi być także dostosowana do wszystkich zmian czynników społecznoekonomicznych istotnych dla produkcji i dystrybucji danego towaru.